Demolice domu

Celková doba demolice včetně ručního rozebrání střechy, krovů, oken, futer a dalších, byl jeden týden.

 

 

 

 

 

 

 

Ruční odstrojení střechy a vnitřků cca 4-5 dní

   Image

Samotná demolice bagrem včetně odvozu sutě na skládku 1 den.