Parkoviště tiskárna Svoboda

Požadavek investora byl vytvořit parkoviště ze zatravňovací dlažby. Po odstranění panelů jsme provedli skrývku zeminy, navozili vrstvu recyklátu a zaválcovali.... a začali pokládku dlažby, kterou jsme následně vysypali kačírkem.