Zahradní zemina

/Zahradní zemina
Zahradní zemina 2020-05-01T09:44:44+00:00

Čerthova zahradní zemina

Výrobce: ČeRth s.r.o., se sídlem Komenského 1186, Šestajovice, 250 92

Číslo rozhodnutí o registraci pomocné látky č. 3283 vydal 3.9.2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha.

Vlastnost:

Hodnota:

Vlhkost v procentech max. 40
Spalitelné látky ve vysuš. vzorku v procentech 1–8
Hodnota pH (CaCl2) 5,5–7,5
Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1max. 0,2
Částice nad 30 mm v procentech max. 5,0

Rozsah a způsob použití:

Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kopaného písku. Je určena k terénním úpravám, případně rekultivaci v rámci stavební činnosti a podobně. Dále je vhodná pro zakládání vegetační vrstvy pro rekreační trávníky a pro zakládání zahrad. Pro zakládání trávníků je postačující cca 10 cm vrstva. Zemina se rozprostře na předem urovnanou plochu, povrch se urovná, vyseje travní osivo, nebo se položí travní koberec. Plocha se utuží, např. zahradnickým válcem.

Zálivka a základní přihnojování se provádí během vegetace podle druhu a požadavku rostlin (např. ručním rozhozením 40-60 gramů minerálního hnojiva Cererit na 1 m2 plochy).

Vzhledem k nízkému obsahu rizikových prvků, především kadmiu je zemina vhodná pro výsadbu ovocných stromů i pěstování zeleniny.

Cena 850Kč za 1m3  =  550Kč za 1tunu!

Při větším odběru možná sleva !!

Pro objednání zeminy volejte na 602 320 636 nebo 773 300 201.
Nebo pište na:  certh@seznam.cz

Ani déšť nás nepřekvapí – zahradní zemina je v suchu.